# Institution City Address
61 Tomsk Polytechnic University Tomsk Ulitsa Usova, 4А
62 Tomsk Polytechnic University Tomsk Lenin Ave, 30А
63 Tomsk Polytechnic University Tomsk Lenin Ave, 43
64 Tomsk Polytechnic University Tomsk Sovetskaya Ulitsa, 73
65 Tomsk Polytechnic University Tomsk Ulitsa Timakova, 12
66 Tomsk Polytechnic University Tomsk Lenin Ave, 2
67 Tomsk Polytechnic University Tomsk Ulitsa Usova, 7
68 Tomsk Polytechnic University Tomsk Ulitsa Savinykh, 7
69 Tomsk State University Tomsk Novo-Sobornaya Ploshchad', 1
70 Tomsk State University Tomsk Moskovskiy Trakt, 8
71 Tomsk State University Tomsk Lenin Ave, 36
72 Tomsk State University Tomsk Lenin Ave, д. 34а
73 Tomsk State University Tomsk Ulitsa Arkadiya Ivanova, 49
74 Tomsk State University Tomsk Lenin Ave, 36, к. 2
75 University MISIS Moskva Leninskiy Prospekt, 4